Duurzaamheid

Inspanningen en investeringen

Om kantoorgebouwen te verhuren, moeten deze in de toekomst voorzien zijn van minimaal energielabel C. Om dit te realiseren zijn vaak veel inspanningen en investeringen nodig. Wij kunnen u deze zorg uit handen nemen. Neem contact met ons op voor een deskundig advies.

Energie besparen

Vaak wordt er gedacht dat je alleen met zonnepanelen en een slimme regeltechniek energie kunt besparen. In de praktijk is dat niet voldoende. De systemen worden steeds slimmer (smarttech) en vragen in de ontwerpfase al afstemming. Ook de gebruiker krijgt meer tools om het gebouw in te regelen en te gebruiken. Ook hierin kunnen wij u adviseren.

Neem contact op

Duurzaamheid

Activiteitenbesluit gebouwen

Besluit en regeling

In het Activiteitenbesluit staat dat bedrijven alle erkende maatregelen moeten nemen met een minimale terugverdientijd van 5 jaar. Deze energiebesparing levert ten opzichte van de investering al snel rendement op. In de gebouwde omgeving zijn veel maatregelen mogelijk met een korte terugverdientijd. Ter verduidelijking voor welke maatregelen de verplichting geldt, zijn daarom per bedrijfstak erkende maatregelen opgesteld. Deze maatregelen staan in bijlage 10 van de Activiteitenregeling.

In de wetgeving is ook opgenomen hoe wij met bedrijfsgebouwen om moeten gaan. Hier kunt u documenten downloaden van het activiteitenbesluit gebouwen die voor bijna iedere onderneming van toepassing is. Ook hier worden eisen gesteld om gebouwen te verduurzamen.

Activiteitenbesluit gebouwen

Wetchecker energiebesparing voor ondernemers

Een heldere check

Het kabinet wil dat iedereen in Nederland bijdraagt aan energiebesparing. Ook ondernemingen. Ze moeten bijvoorbeeld vanwege de Wet Milieubeheer energiemaatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Het Rijk wil bedrijven inzicht geven in deze en andere wet- en regelgeving. Met de nieuwe tool heeft u niet alleen zelf snel overzicht in de relevante aandachtspunten, u kunt dit ook inzetten bij uw verkoop- of aankoopadvies.

Onafhankelijk en niet-commercieel

De Wetchecker energiebesparing is ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het geeft niet alleen een geïntegreerd overzicht van verplichtingen op het gebied van energiebesparing, maar laat ook in heldere taal zien hoe een ondernemer daaraan kan voldoen. Dat is belangrijk, want hier controleren gemeenten op in het kader van de Wet Milieubeheer.

Verschillende regelingen

De Wetchecker Energiebesparing combineert regelingen van de betrokken ministeries. Het gaat om het Activiteitenbesluit en de erkende maatregelen (EML), het minimale energielabel C voor kantoren in 2023, het energielabel Utiliteitsbouw op transactiemomenten en de energieaudit voor grote bedrijven.

U vindt de Wetchecker Energiebesparing hier: Wetchecker Energiebesparing.

Wilt u meer informatie over deze onderwerpen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op

Wetchecker energiebesparing voor ondernemers

Contactformulier

Een vraag of vrijblijvend kennismaken?

Contactformulier