Home   |   Info   |   Duurzaamheid

Duurzaamheid & Energielabel

Duurzaamheid
De komende jaren staat het verduurzamen van gebouwen hoog op de agenda bij de overheid. Dit betekent verplichte energielabels voor diverse type gebouwen. Heeft u een energielabel nodig? Dankzij onze samenwerking met diverse adviseurs, kunnen wij snel en onafhankelijk een label opstellen en advies op maat geven voor het verduurzamen van een gebouw.

Om kantoorgebouwen te verhuren, moeten deze in de toekomst voorzien zijn van minimaal energielabel C. Om dit te realiseren zijn vaak veel inspanningen en investeringen nodig. Wij kunnená u deze zorg uit handen nemen. Neem zo snel mogelijk contactámet ons op voor een deskundig advies.

Energie besparen
Vaak wordt er gedacht dat je alleen met zonnepanelen en een slimme regeltechniek energie kunt besparen. In de praktijk is dat niet voldoende. De systemen worden steeds slimmer (smarttech) en vragen in de ontwerpfase al afstemming. Ook de gebruiker krijgt meer tools om het gebouw in te regelen en te gebruiken. Ook hierin kunnen wij u adviseren.

Energielabel
Bij de verkoop of verhuur heeft elk gebouw dat gebruikt wordt als kantoorruimte of publiekstoegankelijke ruimte een energielabel nodig. Daarnaast kent de wetgeving veel uitzonderingen zoals een monument. Wij werken met gecertificeerde EPA-U adviseurs die snel en vakkundig een label kunnen opstellen. Wilt u nog een stap verder gaan? Dan is een maatwerkadvies een goede investering voor toekomstige besparingen en verduurzaming van uw vastgoed.áLees hierámeer over de actuele regelgeving van energielabels van utiliteitsgebouwen

Activiteitenbesluit gebouwen
In het Activiteitenbesluit staat dat bedrijven alle erkende maatregelen moeten nemen met een minimale terugverdientijd van 5 jaar. Deze energiebesparing levert ten opzichte van de investering al snel rendement op. In de gebouwde omgeving zijn veel maatregelen mogelijk met een korte terugverdientijd. Ter verduidelijking voor welke maatregelen de verplichting geldt, zijn daarom per bedrijfstak erkende maatregelen opgesteld. Deze maatregelen staan in bijlage 10 van de Activiteitenregeling.


In de wetgeving is ook opgenomen hoe wij met bedrijfsgebouwen om moeten gaan. Hierákunt u documenten downloaden van het activiteitenbesluit gebouwen die voor bijna iedere onderneming van toepassing is. Ook hier worden eisen gesteld om gebouwen te verduurzamen.

Wetchecker energiebesparing voor ondernemers
Het kabinet wil dat iedereen in Nederland bijdraagt aan energiebesparing. Ook ondernemingen. Ze moeten bijvoorbeeld vanwege de Wet Milieubeheer energiemaatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Het Rijk wil bedrijven inzicht geven in deze en andere wet- en regelgeving. Met de nieuwe tool heeft u niet alleen zelf snel overzicht in de relevante aandachtspunten, u kunt dit ook inzetten bij uw verkoop- of aankoopadvies.

Onafhankelijk en niet-commercieel
De Wetchecker energiebesparing is ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het geeft niet alleen een ge´ntegreerd overzicht van verplichtingen op het gebied van energiebesparing, maar laat ook in heldere taal zien hoe een ondernemer daaraan kan voldoen. Dat is belangrijk, want hier controleren gemeenten op in het kader van de Wet Milieubeheer.

Verschillende regelingen
De Wetchecker Energiebesparing combineert regelingen van de betrokken ministeries. Het gaat om het Activiteitenbesluit en de erkende maatregelen (EML), het minimale energielabel C voor kantoren in 2023, het energielabel Utiliteitsbouw op transactiemomenten en de energieaudit voor grote bedrijven.

U vindt de Wetchecker Energiebesparing hier: Wetchecker Energiebesparing.

Wilt u meer informatie over deze onderwerpen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

De Vier Pijlers Van Franken Vastgoed

Ons kantoor heeft een breed dienstenpakket ontwikkeld voor alle relevante vastgoed activiteiten. Dankzij ons grote netwerk kunnen wij putten uit een enorme bron van kennis en data.

Bemiddeling
Bemiddeling
Taxatie
Taxaties
VASTGOED BEHEER
Vastgoed
BELEGGINGEN
Beleggingen