Commercieel vastgoedbeheer

Bij het beheer van vastgoed staan enkele zaken centraal. Het gebruik, de gebruiker, het onderhoud en de financiële mogelijkheden zijn voor elk gebouw specifiek.

Een goed vastgoedportefeuille kent weinig leegstand en biedt een zeer stabiel rendement. Leegstand wordt binnen de vastgoedsector gezien als 'risico'. Daarom treden wij op als vastgoedbeheerder. Dit houdt in dat wij uw vastgoed dagelijks onderhouden en kunnen beheren. Daarnaast geven wij u advies op het gebied van commercieel vastgoed en helpen u bij het opstellen van alle noodzakelijke documenten.

Vastgoedadviseur

Franken Vastgoed kan u als betrouwbaar en gekwalificeerd vastgoedadviseur onder andere op de volgende gebieden ondersteunen en adviseren:

  • Begeleiden en aankopen van commercieel vastgoed
  • Begeleiden van financieringsaanvragen van commercieel vastgoed
  • Optimaliseren rendement op korte en lange termijn
  • Structuren en professionaliseren pandenbeheer
  • Opstellen huur en indexatie nota's
  • Opstellen huurovereenkomsten en allonges
  • Begeleiden en adviseren bij huurprijsaanpassingen
  • Adviseren en het laten opstellen van meerjaren onderhoudsplannen
  • Adviseren en het laten opstellen van meetcertificaten
  • Adviseren en het laten opstellen van herbouwwaardetaxaties

Dankzij ons grote netwerk en jaren ervaring gaan wij graag met u in gesprek voor iedere uitdaging op het gebied van vastgoed. Ook voor taxaties, vastgoedbemiddeling en beleggingen. Wij zijn graag uw eerste onafhankelijke gesprekspartner.

Neem contact op

panden